Bouw aan je toekomstJan de Bruin Advies & Coaching

Professionele ondersteuning bij personeelsmanagement. Adviseren en ondersteunen op het gebied van (duurzame) inzetbaarheid (verzuim en re-integratie), loopbaanontwikkeling, opleiden en werving en selectie. Maar ook zorg kunnen dragen voor een goede werkvoorbereiding waarbij de juiste mensen op de juiste posities worden ingezet. Ervaring in coördinatie en begeleiding van mensen in diverse trajecten (inkoop diensten, re-integratie, verandertrajecten en klantgericht werken).

website jandebruinadvies

Jan de Bruin

Jan de Bruin Aangenaam kennis te maken

Mijn naam is Jan de Bruin en ik woon in Katwijk ZH. Na diverse studies te hebben gevolgd op managementgebied, ben ik in 2007 gestart met de HBO studie Personeel en Arbeid aan de Hogeschool te Leiden. In 2010 ben ik afgestudeerd en ben ik veelvuldig betrokken geweest bij projecten binnen de organisatie op het gebied van veranderprocessen. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan door de ondersteuning van managers op het vlak van personeelsmanagement (arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken, verzuim, ontwikkeling etc.). Als aanvulling op mijn studie Personeel en Arbeid, heb ik de studie's 'Praktische Psychologie' en 'Bedrijfspsychologie' afgerond.

icon jandebruin linkedin  icon jandebruin bouwklik  

Begeleiding en ondersteuning bij veranderprocessen

Ondernemers worden dagelijks geconfronteerd met veranderingen. Veranderingen in de markt, omgeving en consument. Snel ingrijpen van de ondernemer is hierbij gewenst maar hoe zit dat met zijn medewerkers? Kunnen die net zo snel acteren als de ondernemer? Hier ligt de kracht van Jan de Bruin; ondersteunen en coachen van medewerkers bij deze veranderingen. Mensen anders laten denken waardoor zij beter om kunnen gaan met veranderingen maar ook beter gaan samenwerken. Zo kan de ondernemer zich bezig houden waar hij het beste in is, het ondernemen!

Jobcoaching

Begeleiding en ondersteuning van mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

Werving & Selectie

Uitzetten van vacatures bij de verschillende media. Selectie van binnengekomen sollicitaties op basis van de behoeften van de klant. Afnemen van sollicitatiegesprekken en opstellen van arbeidsovereenkomst.

Begeleiding bij langdurig verzuim

Monitoren van langdurig zieken volgens Wet Verbetering Poortwachter. Houden van reïntegratiegesprekken en het vastleggen hiervan. Contact onderhouden met de Arbo Unie en samen met bedrijfsarts uitzetten van reïntegratieplan.

Ondersteuning uitvoering banenafspraak

Samen met u afstemmen van behoeften en wensen. Onderzoek naar bestaande processen en advisering waar taken kunnen worden uitgevoerd door iemand uit doelgroepregister. Zorgdragen voor geschikte kandidaat die past bij cultuur van organisatie en geschikt is voor uitvoering van taken.

foto jandebruin contact

Contact Jan de Bruin | Advies & Coaching

info @ jandebruinadvies.nl
tel. 06-12668316

Bezoekadres
Woensdag van 09.00 tot 17.00 uur
De Hooge Krocht 2A bij Bouw-Klik
tel. 071-2073260

icon jandebruin linkedin  icon jandebruin bouwklik